Teletipos

Certos contidos están noutras linguas. Preme na bandeira galego correspondente para cambiar de lingua.
Algunos contenidos están en otros idiomas. Pulsa en la bandera castellano correspondiente para cambiar de idioma.
 
Inicio arrow Fins
Fins PDF Imprimir Correo-e

 ALGA Asociación Luso-Galega de Antropoloxía Aplicada

 

Logo Alga


Os nosos fins:

A Asociación Luso-Galega de Antropoloxía Aplicada, ALGA, ten entre os seus fins concretos os que se relacionan de seguido, tal e como se establece no artigo 7º dos nosos Estatutos:

 - O estudo antropolóxico do ser humano no seu sentido máis amplo, acentuando a análise da variabilidade cultural e dando a máxima importancia ao coñecemento aplicado.


- O fomento e a promoción do coñecemento e da investigación científica, tecnolóxica e humanística dende outros campos diferentes á disciplina antropolóxica, sempre que iso supoña unha contribución de valor para alcanzar os fins expresados no apartado anterior e nos seguintes.

- Fomentar a colaboración e o intercambio de ideas e coñecementos entre os antropólogos e o resto de científicos sociais e humanistas comprometidos no ideal dun coñecemento científico e humanístico ao servizo do home. A Asociación busca crear pontes para o diálogo multidisciplinar ao redor dos problemas dos que se ocupa a Antropoloxía Aplicada.

- Buscar e promover vías para o fomento de accións de cooperación internacional ao desenvolvemento, fundamentalmente –aínda que non en exclusiva- a través de iniciativas relacionadas coa docencia e a investigación, implicándose a Asociación en tales accións.

- Colaborar cos axentes e entidades da cooperación internacional ao desenvolvemento, públicos e privados, naqueles aspectos nos que a Asociación poida realizar aportarcións de utilidade.

- Promover e organizar reunións científicas de carácter autonómico, nacional e internacional, destinadas á exposición e discusión dos avances e resultados da investigación científica, tanto teórica como práctica, no campo antropolóxico aplicado, abertas á multidisciplinariedade e á participación doutros especialistas que teñan liñas de traballo que garden relación cos obxectivos científicos das reunións.

- Promover publicacións científicas que dean a coñecer os logros da investigación antropolóxica aplicada e da investigación social aplicada nun sentido máis amplo.
- Contribuír a establecer e desenvolver o perfil e os campos de coñecemento propios da Antropoloxía Aplicada.

- Colaborar coa Administración e outras Institucións públicas e privadas en temas relativos ao ensino da disciplina, así como no desenvolvemento de iniciativas sociais nos que a Antropoloxía Aplicada poida aportar un coñecemento experto.

- Asistir, dentro das posibilidades e no marco dos fins da Asociación, a aquelas persoas, colectivos ou entidades que, sen seren socias, requiran o apoio, asesoramento e servizo da Asociación.

- Servir de rede de axuda e apoio para facilitar o encontro e o contacto entre as persoas (doutores, licenciados e estudantes) que compoñen a comunidade de antropólogos, ofrecéndolles mecanismos de axuda para facilitar a publicación e divulgación dos seus traballos, espazos de encontro para o debate, intercambio de ideas e coñecemento mutuo de uns cos outros, instrumentos para a colaboración recíproca e a busca de sinerxías, asesoramento, informacións, etc.

 

 
< Ant.   Seg. >
© 2005 – 2023 anthroponet