Marco de Acción
ALGA Asociación Luso-Galega de Antropoloxía Aplicada

 

Logo AlgaOs noso marco de acción

ALGA prioriza as relacións cos países lusófonos, aínda que outorga tamén un trato preferente as relacións con países que gardan unha vinculación especial -cultural, social, científica, etc.- con EspañaPortugal ou con calquera dos países lusófonos, en especial os países da América Latina e de África.