Composición
ALGA Asociación Luso-Galega de Antropoloxía Aplicada 

Logo Alga

Xunta Directiva Actual:

Presidencia: María Xesús Pena Castro.
Tesourería: Esther López López.
Secretaría: Laura Sánchez Pérez.
Vogalías: Luis Gárate Castro e Enrique Alonso Población.


Gabinete Xurídico: Eva Someso Orosa.
Servizos Informáticos: Ignacio Serantes Iglesias.