PARXE

Logo PARXE

PARXE é o acrónimo do proxecto “Estudo da participación das mulleres en postos de responsabilidade e na toma de decisións na esfera pública e no asociacionismo do país. Avaliación da situación e perspectivas de cambio para a igualdade”.

O proxecto PARXE é desenvolvido por investigadoras de ALGA, membros da Comisión de Estudos de Xénero . O proxecto desenvolvese como iniciativa de investigación aplicada de ALGA, con financiamento da Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia, dentro das áreas prioritarias da Secretaría Xeral de Igualdade “Poder e toma de decisións” e “Participación”.

Para saber máis visite o sitio web de este proxecto www.anthroponet.org/parxe.