Advertisement


I Simposio de Antropoloxía

Antropoloxía e Cooperación ao DesenvolvementoBenvidos as páxinas do Simposio Antropoloxía e Cooperación ao Desenvolvemento (I Simposio de ALGA, Asociación Luso-Galega de Antropoloxía Aplicada), levado a cabo en Ferrol na Facultade de Humanidades da (Universidade da Coruña), do 8 a 11 de abril de 2008.

Nos próximos meses iranse incorporando neste web, para a súa consulta e descarga, os textos definitivos de relatorios e comunicacións presentados no Simposio.